Villedende markedsføring blant lotteriselskaper

En stadig gjentagende problemstilling er hvor nytenkende og grensesprengende et foretak kan være i markedsføringen sin, før det har gått for langt. Spørsmålet stilles i alle markeder, inkludert odds, nettspill og lotto.

Her finner du informasjon om hvordan loven fungerer på rundt dette med markedsføring, sett i et «lotto-lys» og forklart på en enkel og lystig måte.

Har du lyst til å spille Lotto, og er usikker på hvor du kan gjøre det på en trygg måte? Prøv EuroLotto! Dette er en enkel og trygg lottonettside der du kan delta i lotterier fra hele verden.

Da markedsføringsloven ikke strakk tilbank i tastaturet

Vi har et sterkt og mye brukt lovverk i Norge som skal beskytte forbrukere blant annet mot villedende markedsføring. Lovene har kommet på plass som et resultat av flere uheldige markedsføringshendelser. Mest kjent er nok Markedsføringsloven (som i aller størst grad er utformet for å ivareta forbrukernes interesser), men i tillegg finner vi også:

Varemerkeloven (beskytter en virksomhet varer og tjenester, og er med på å sikre produktets kommersielle opprinnelse. Loven hjelper rett og slett folk til å kunne skille mellom ellers tilsynelatende like produkter), og Åndsverkloven (regulerer en rekke rettigheter for opphavspersoner av ulike verk (litterære, vitenskapelige eller kunstneriske).

Et eksempel der markedsføringen ikke strakk til: Da Vikinglotto først ble introdusert på det norske markedet i 1993 var det mange som ikke hadde forstått at lotteriet foregikk på tvers av en rekke landegrenser. I stedet for å kun konkurrere med deltakere i eget land (som mange nordmenn altså trodde at man gjorde), konkurrerte man med deltakere fra også Sverige, Danmark, Island, Finland, Latvia, Litauen, Estland og Slovenia.

Sex sells – men ikke i Norge

sex sells

Markedsføringsloven er kort sagt «Skikk og bruk» for alle norske marked. Nedenfor får du en kort innføring i noen av paragrafene (på en enkel og lettfattelig måte), og noen eksempler der reglene ikke har blitt fulgt.

Markedsføringsskikk: Denne paragrafen legger vekt på om markedsføringen krenker allmenne etikk- og moraloppfatninger, og om det tas i bruk støtende virkemidler. Bestemmelsen rammer blant annet kjønnsdiskriminerende reklame og såkalt «særlig påtrengende reklame».

Våren 2010 kom kleskjeden Diesel med en kampanje kalt «Sex sells – unfortunately we sell jeans». I Norge var det mange som reagerte på kampanjen som upassende og mente at den bidro til å gi unge jenter og gutter et dårligere selvbilde. Kampanjen ble fjernet i Norge etter henstilling fra blant annet Forbrukerområdet.

Villedende eller aggressiv markedsføring:

Dersom reklamen gir feilaktig informasjon, som å kalle et tilbud «gratis» når det egentlig ikke er det, eller noe annonseres som «konkurssalg» uten at selskapet faktisk er konkurs, er dette utenfor lovens rammer. Videre ligger det begrensninger på telefonsalg, uadressert reklame, gratis aviser og henvendelser per post (ingen va disse metodene kan benyttes uten at mottaker han samtykket først).

Et eksempel på villedende markedsføring: I 2007 Fikk Norsk Tipping kritikk av Lotteritilsynet for 7 tilfeller av brutt på markedsføringsloven (saken ble omtalt av VG). Markedsføringen var ikke direkte løgnaktig, men den etterlot et falskt inntrykk av at vinnersjansene var brukbare.

I virkeligheten er det faktisk slik at dersom man leverer en full lottokupong hver uke, så kan man med middels flaks forvente en hovedgevinst hvert 9800. år. Dette er det mange som ikke er klar over, og Norsk Tipping fikk refs nettopp for å fortsette å kaste skygge over dette aspektet.

Skjult markedsføring: Kort sagt handler denne paragrafen om at reklame alltid skal utformes som reklame (og ikke utgi seg for å være noe annet). Norsk Tipping fikk en gang refs for å ha brukt annonsering på Finn.no. Tilsynelatende så det ut som en vanlig annonse, men i virkeligheten var det en markedsføringskampanje av Lotto.

Beskyttelse av barn: Næringsdrivende forbyder aktører å oppfordre barn om å kjøpe, og pålegges å utvise spesielt stor aktsomhet ovenfor barns påvirkelighet, manglende erfaring og naturlige godtroenhet.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/R14RaM1EZNw” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

Tidligere fikk Norsk Tipping kritikk for å ha brukt barn i reklamefilmene sine. Budskapet var at «Norsk Tipping skal gi barn og unge en sjanse», og reklamen ble brukt for å synliggjøre hva overskuddet fra spillvirksomheten går til (noe som ikke er omfattet av retningslinjene), dermed gikk de klar av kritikken.

Etterligning av andres produkter: Denne paragrafen omhandler piratkopiering og falske merkevarer, og er laget for å hindre at aktører snylter på andres innsats og resultater, og ikke minst for å forhindre bedrageri. Det er kort sagt ikke lov å drive urimelig etterligning av andres produkter som medfører fare for forveksling.

I 2015 ble det bestilt 100 piratkopierte stoler til en restaurant i Ålesund. Stolene skulle forestille den kjente danske møbelklassikeren «The Chair» og ville hatt en verdi på 2,8 millioner dersom de hadde vært ekte. Uheldigvis for restauranten, ble stolene oppdaget av Tollvesenet før de kom frem. Produktene ble destruert og restauranten fikk er klekkelig bot (og måtte bestille nye stoler).

Du tuller ikke med loven

Å bryte med lovverket i markedsføring kan bli kostbart på mange måter.

Forbrukerombudet og Markedsrådet holder et skarpt øye på næringslivets opptreden ovenfor det norske forbrukermarkedet. I tillegg til veilednings- og opplysningsvirksomhet kan de fatte sanksjonsvedtak. Videre kan sakene bringes inn til domstolen (dette skjer dog ikke så ofte).

Tvangsmulkt (plikt til å betale et pengebeløp), høye overtredelsesgebyrer og erstatningsdommer er de vanligste konsekvensene. Er beløpene høye nok, kan det i verste fall og på sikt føre til at virksomheten ikke lenger kan drive, som resultat av uforutsette utgifter og svekket omdømme blant forbrukerne.

Har du lyst til å spille Lotto, og er usikker på hvor du kan gjøre det på en trygg måte? Prøv EuroLotto!  Dette er en enkel og trygg lottonettside der du kan delta i lotterier fra hele verden.